JOBCENTRE – UNGEINDSATSEN (samt arbejdet med voksne)

Cases med voksne – klik her

Formålet med Ungeindsatsen er at sikre sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv i arbejdet med – og for – de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer.

Målgrupperne

  • Åbentlyst uddannelsesparate – en ung der umiddelbart er klar til uddannelse, og som ikke har brug for hjælp og støtte.
  • Uddannelsesparate – en ung der vurderes med den rette støtte og hjælp at kunne starte en uddannelsen inden for ca. et år.
  • Aktivitetsparate – en ung der har problemer af faglig, social, og/eller heldbredsmæssige karakter. Disse unge vurderes til at skulle have ekstra støtte og hjælp for at komme videre.

Mange unge har svært ved at finde deres vej ud på arbejdsmarkedet og i uddannelse. De møder op i jobcentret med afbrudte arbejdsforløb bag sig, og har svært ved at se sig selv i uddannelse. De kommer til os med ungdommens forvirring omkring bl.a.:

  • Indre og ydre tilstande præget af angst og fx depressioner.
  • Misbrugsproblematikker, vrede, opgivenhed, ensomhed, modløshed mv.
  • Søgende efter sammenhørighed og det at føle sig inkluderet.

Desuden har de sociale oplevelser med i baggagen, der bevirker at de strategier, de indtil nu har tyet til er blevet ’sandheden’.

Der kan være flere årsager til dette og vi møder derfor unge som har opgivet, eller som kun ser forhindringer, hvor fx lavt selvværd, følelsen af at mislykkes, dårlige oplevelser, historik med mobning og angsten for ikke at slå til er typiske historier, som fortælles af de unge.

Vores oplevelse er, at disse unge mangler tillid til sig selv og troen på, at de har RET til at lykkes.