BØRNE- OG UNGEOMRÅDET 

Cases Børn & Unge – klik her

Der udbydes et stort antal kurser og forløb til hjælp for opkvalificering af forskellige faggrupper inden for børne- og ungeområdet.

Vores metode er blot én blandt mange andre gode redskaber og værktøjer: Signs of Safety – Tre Huse mv. er blot nogle af de fremgangsmåder, som vores metode vil være et kraftfuldt supplement til.

Et væsentligt aspekt ved metoden er, at når vi anvender eksternalisering i form af figurer, billeder, symboler og evt. metaforer kommer vi uden om rigtigt/forkert, din skyld/min skyld osv.

Der lægges vægt på sansninger, kropsfornemmelser og stemninger med henblik på at fremme de ubevidste lag, hvor fx præstationer og det at være dygtig, klog – eller en evt. anden tildelt rolle – træder i baggrunden.

En anden væsentlig sidegevinst ved at anvende metoden, er at der introduceres virkningsfulde redskaber for livet, som kan bruges på et hvilket som helst tidspunkt og i de mangfoldige sammenhænge, som vi mennesker indgår i gennem vores relationelle livsforløb.